Regretion

Regressionsterapi er en tilbageførsel til tidligere liv.

Hos mig er det altid, liv som giver mening og betydning for dit nuværende liv. Hvilket jeg synes er det eneste rigtigt, så du får den maximale terapeutiske effekt og indsigt i din livssituation, lige nu.
Hver eneste session, er unikke oplevelser. Som tager udgangspunkt i dig, med mig som guide. Dine oplevelser vil komme til dig på sådan en måde, at det skaber den bedste og nemmeste forståelse for dig.
Oplevelserne i regressionsterapi, er meget forskelligt. Disse kan udspille sig på mange måder. Der vil dog altid være nogle ting som vi vil forsøge at få med.
Disse er:
– Stadfæstelse(årstal, køn, alder, land, by & hvordan du ser ud)
– Hvad var din mission i det tidligere liv, og din i dit nuværende liv
– Hvad er din læring af det tidligere liv
– Har du oplevet tidligere liv, med relationer i nuværende liv.
– Muligheder får at der dukker afdøde op eller møde med åndelig vejleder.
Dine helt unikke oplevelser, indsigter og forløsninger.
Du er helt vågen under en rejse og du kan selv vælge, om du vil opleve et langt liv med så mange detaljer som muligt eller om du vil flyttes lidt rundt og punktvis opleve vigtige begivenheder fra flere af dine tidligere liv. Der arbejdes ikke med hypnose.
Der arbejdes på et dybere plan end dagsbevidstheden – men du kan til enhver tid afbryde din rejse. Du er ved fuld bevidsthed under hele sessionen. Du kan huske alt hvad du oplever på en rejse, så du senere kan undersøge de oplysninger, der fremkommer fx., person- og stednavne, datoer, årstal og familieforhold.
Det er spændende at opleve et tidligere liv, men der kan også være andre grunde til at gå tilbage i tiden – hvis man har svære problemer, der tilsyneladende ikke kan forklares og umiddelbart ikke kan spores til at stamme fra dette liv.
Det kan meget ofte være et tidligere livs oplevelse, der af karmiske årsager fastholder en uheldig udvikling – dette kan man så få afdækket og komme til klarhed over vha. en rejseoplevelse. Der er mange eksempler på karmisk betingede årsager fx; angst for små lukkede rum kan være en indespærring i tidligere liv, osv.; at opleve et tidligere liv kan også være en stor hjælp til at overkomme dødsangst.
Det er også muligt at få kendskab til summen af de erfaringer, som du har gjort dig i tidligere liv – det er faktisk mange gange nødvendigt for at kunne klare dette livs mange problemer.
Der er ingen fare forbundet med at opleve et tidligere liv, og stort set kan alle rejse uden problemer. Du befinder dig i en dyb afspændt fysisk tilstand, der er ingen smerte forbundet ved en tilbageføring til et tidligere liv.
Fx vil en ulykke i et tidligere liv kun opleves som en begivenhed på film. Du vil heller ikke kunne opleve helt nye og ukendte ting, idet du kun kan genopleve de begivenheder, som har fundet sted i dine tidligere liv. Der er igen grund til at forvente at du pludselig befinder dig midt i helt ukendte sammenhænge – alt hvad du møder på din rejse er som at se en film med dig selv i hovedrollen – med alt hvad det kan indebær
At besøge livet mellem livene er jo blot et gensyn – det er jo der, din sjæl har hjemme!
Du får her et indblik i sjælelivet og hvad du har som læringsopgaver i dette liv. Formålet er, at genopleve lidt af det, der er indkodet i din sjæl. Ved at genopleve det, flyttes det til din bevidsthed, og mange oplever lettelse ved at gense og dermed forstå hvorfra ens udfordringer i nu-livet kommer fra.
Vi starter med en samtale, hvor vi snakker om dine tanker og udfordringer. Herefter skal du på briksen. Vi arbejder med dyb afspænding i terapiforløbet. Afspændingen er ikke dybere end, at du kan huske alt, hvad du oplever på din rejse.
Efter nedtælling i dyb hvile, oplever du mødet med din skytsånd, som vil være med på din rejse.
Du kommer rundt i Universet, og du besøger flere forskellige steder, hvor du kan hente oplevelser, vejledning og universel healing af din sjæl. Der er mulighed for at besøge din egen og andre sjælegrupper, hvor du kan se hvad du kommer af og hvilke forskellige funktioner og arbejdsopgaver sjælegrupperne har.
Du besøger biblioteket, hvor du kigger i din “livets bog” og får et indblik i noget, som du kan tage med videre i din udvikling. Du har mulighed for at møde de åndelige vejledere, og kan genopleve hvilke læringer, du har i din nuværende inkarnation. En anden væsentlig del af terapien er, at der er indlagt en healing af din sjæl.
For at give dig den bedste oplevelse, bruger jeg healing, clairvoyante meddelelser og afdødekontakt undervejs.
Regression er et godt stykke værktøj til at få det bedre med sig selv og sine omgivelser. Det kan være en øjenåbner til, bevidst, at ændre på dine tanker og handlemønstre.
Principperne for den metode, jeg bruger, er gennemarbejdet og dokumenteret med tusindvis af klienter.
Nogen oplever at have uhensigtsmæssige handlemønstre, som kan være svære at ændre. Vi præges af mange oplevelser, både fra tidligere liv og fra nu-liv. Da vi ikke er så bevidste om vores tidligere liv, kan det være godt at kigge på det, og få mulighed for at skifte kurs i din levemåde, så du får mest muligt ud af dit liv.
At besøge tidligere liv er jo blot et gensyn – du har jo levet det liv!
Formålet er, at genopleve lidt af det, der er indkodet i din sjæl. Ved at genopleve det, flyttes det til din bevidsthed, og mange oplever lettelse ved at gense og dermed forstå hvorfra ens udfordringer i nu-livet kommer fra.
Rent teknisk kan tidligere livs programmer beskrives som liggende ”nederst” i vores indre computer. Hvis et menneske er bange for vand, er det sandsynligvis en drukneulykke i en tidligere tilværelse, der ubevidst giver angstfornemmelsen.
Ligeledes kan angst for åben ild eller små lukkede rum henføre til et tidligere livs indebrænding eller indespærring, osv.
Regression er et godt stykke værktøj til at få det bedre med sig selv og sine omgivelser. Terapien kan give dig nogle anvisninger på, hvordan du kan skabe et nyt sæt positive livsværdier.
Terapien bygger på åndsviden­skabelige naturlige processer, og der arbejdes med dyb afspænding i terapiforløbet.
Vi har alle en skytsånd med gennem hele vores nu-liv. Vores skytsånd hjælper os med at styre uden om de værste vanskeligheder. Den normale måde vores skytsånder kontakter os på er gennem drømme eller via gode ideer fra vores underbevidsthed.